Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Nasze przedszkole wspomaga rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wartościami jakimi się kierujemy, są szeroko pojęte dobro maluchów, wrażliwość na ich potrzeby i poszanowanie ich praw. Nasze działania wspierają wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka. Wykorzystują jego możliwości i zaspakajają potrzeby.

Wyróżnia nas rodzinna, przyjazna atmosfera, dbałość o bezpieczeństwo dzieci, indywidualne podejście do każdego dziecka.

Kadrę przedszkola stanowią nauczyciele posiadający pełne przygotowanie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tworzymy kreatywny zespół, którego celem jest:

 

- dbałość o indywidualny, wszechstronny rozwój dziecka,

- rozwijanie zainteresowań i wrodzonych zdolności,

- zapewnienie dzieciom należytej opieki i poczucia bezpieczeństwa.

- tworzenie przyjaznej atmosfery w przedszkolu

 

 

SALE I GRUPY

 

W naszym przedszkolu są trzy grupy: maluszki i starszaki.

Maluszki to grupa dzieci, która w tym roku szkolnym rozpoczęła przygodę z przedszkolem. Większość czasu spędzają na wspólnej zabawie, podczas której poznają siebie oraz rówieśników. Pracują nad rozwijaniem własnej samodzielności. Dużo uwagi poświęcamy poznawaniu otaczającego środowiska tego bliskiego i trochę dalszego.

W przedszkolu mamy dwie grupy starszaków. Dzieci mają już za sobą okres adaptacyjny i odnalazły się w roli przedszkolaka. Rozwijają swoje umiejętności poznawcze: matematyczne, językowe, manualne oraz ćwiczą percepcję wzrokową i słuchową. Codziennie dzieci pracują nad doskonaleniem czynności samoobsługowych oraz społecznych. Stawiamy na rozwój umiejętności komunikacyjnych, werbalnych i alternatywnych.
Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój.

Dziennik elektroniczny

Gazetka Ośrodka

         

Szkoła uczestniczy wprojekcie
współfinansowanym
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu w 2004 roku otrzymaliśmy
wyposażenie pracowni multimedialnej
oraz pracowni komputerowej dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Koło TPD

logo tpd4

 

Prace naszych uczniów