Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 im. Marii Konopnickiej

05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

header

Grupy wychowawcze ("Internat")

 Grupy wychowawcze Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku obejmuje opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Nasza oferta skierowana jest do dzieci mieszkających w znacznej odległości od placówki, które są przyjmowane do internatu na prośbę rodziców lub na podstawie skierowania sądowego. Przebywają tu również wychowankowie
z Otwocka, którzy ze względu na skomplikowaną sytuację rodzinną nie mogą mieszkać na stałe we własnym domu. Wychowankowie mają zapewnioną 24 godzinną wszechstronną i fachową opiekę pedagogiczną przez pięć dni w tygodniu. W Ośrodku mieszkają dziewczęta i chłopcy w  czterech grupach wychowawczych. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji: świetlicę wyposażoną w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny (RTV, dostęp do Internetu), jak również sprzęt AGD. Wychowankowie mieszkają w przytulnie urządzonych 2-4 osobowych pokojach
z węzłem sanitarnym na każdym piętrze. Wszyscy podopieczni dbają o czystość i estetyczny wystrój pomieszczeń internatu. Wychowankowie internatu korzystają z pięciu posiłków, które są smacznie przyrządzane przez panie kucharki w kuchni naszego Ośrodka.

Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice jedynie ponoszą koszty wyżywienia.